Harmonogram dyżurów i spotkań rodziców

z wychowawcami klas i nauczycielami

w roku szkolnym 2019/2020.

 

lp

Termin zebrania

Godzina/uwagi

1.

05 września 2019 r.

organizacyjne

2.

12 grudnia 2019 r.

Informacja o zagrożenia ocenami ndst

3.

06 lutego 2020 r.

zebranie po I półroczu

4.

19 marca 2020 r.

Informacja o zagrożenia ocenami ndst - Klasy czwarte
5. 14 maja 2019 r.

 Informacja o zagrożenia ocenami ndst - klasy I - III

 

lp

Termin dyżuru

Godzina/uwagi

1.

14 listopada 2019 r.

 

2.

02 kwietnia 2020 r.

 
   
   
Facebook