Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Edukacyjną (https://eped.pl).

Procedura obejmuje uczniów szkoły podstawowej:

 

  1. złożenie wniosku elektronicznego
  2. wydrukowanie wniosku, złożenie podpisu przez ucznia, rodziców/opiekunów
  3. dostarczenie podania TYLKO do szkoły pierwszego wyboru 

 

Regulamin rekrutacji

 

OFERTA EDUKACYJNA

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH W ELBLĄGU

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Typ szkoły

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

TECHNIKUM

Technik informatyk


dz./5

angielski,
niemiecki,
rosyjski

Technik programista

Technik logistyk

Technik handlowiec

Technik reklamy

Technik elektronik

Technik elektryk

Technik spedytor

Branżowa Szkoła I Stopnia

Elektronik

dz./3

angielski

Sprzedawca

Magazynier - logistyk

   
   
Facebook