W dniach od 9 kwietnia 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. odbył się w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu kurs pn. „Informatyka biznesowa EITCA/BI” dla nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II”. Kurs był przeprowadzony w całości zdalnie, w formie on-line.

 

 

 

 

Poniżej zdjęcia z kursu:


 

Rekrutacja nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu do projektu

 „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu-etap II”.

 

W związku z realizowanym w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych projektem  „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg trwa nabór nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu do udziału w projekcie.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 15.01.2018 r. – 26.01.2018 r.

Rozpoczęcie projektów od 01.01.2018r.

   
   
Facebook