Technik telekomunikacji to osoba, która potrafi wykonywać pomiary i testy kontrolnych elementów, układów oraz urządzeń stosowanych w systemach telekomunikacyjnych. Zna budowę i obsługę przyrządów pomiarowych wykorzystywanych do powyższych badań. Montuje, uruchamia i konserwuje urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, telewizyjne, telekomunikacyjne i radiofoniczne w celu zapewnienia ciągłości ich pracy i zachowania parametrów transmisji sygnałów oraz zajmuje się kontrolą jakości urządzeń w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, projektujących wymienione urządzenia, posługuje się narzędziami monterskimi i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową. 

Podczas nauki na kierunku Technik telekomunikacji nauczysz się:

 • - montażu podzespołów i urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
 • - konfiguracji i utrzymania urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
 • - uruchamiania i utrzymania linii telekomunikacyjnych;
 • - uruchamiania i utrzymania urządzeń dostępowych i abonenckich;
 • - montażu i uruchomiania sieci transmisyjnych;
 • - wykonywać pomiary testowe w trakcie pracy sieci transmisyjnych;
 • - dobierać narzędzia i oprogramowanie diagnostyczne;
 • - stosować mechanizmy sieciowe zapewniające jakość usług.

Po ukończeniu tego kierunku znajdziesz pracę w:

 • - firmach telekomunikacyjnych;
 • - firmach informatycznych;
 • - zakładach świadczących usługi telekomunikacyjne;
 • - serwisach sprzętu telekomunikacyjnego.
   
   
Facebook