Teleinformatyk to specjalista branży IT zajmujący się technologią transmisji danych i narzędziami do sterowania przepływem informacji za pomocą różnych mediów - przewodowych i bezprzewodowych (np. sieci komputerowych, sieci komórkowych). Projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę wykorzystując umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji. Montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne. Diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego.

Podczas nauki na kierunku Technik teleinformatyk nauczysz się:

  • - uruchamiać utrzymywać terminale i przyłącza abonenckie
  • - projektować i wykonywać lokalne sieci komputerowe
  • - montować i eksploatować systemy transmisyjne
  • - instalować i eksploatować systemy komutacyjne
  • - administrować sieciami teleinformatycznymi

 

Po ukończeniu tego kierunku znajdziesz pracę w:

  • - przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy teleinformatyczne (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie systemów komputerowych)
  • - firmach świadczących usługi teleinformatyczne (projektowanie, budowa i eksploatacja systemów i sieci teleinformatycznych w ujęciu logicznym i elektrycznym)
  • - firmach świadczących usługi informatyczne (administrowanie sieciami lokalnymi, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii)

 

Absolwent może być zatrudniony między innymi na stanowiskach: projektanta sieci teleinformatycznych, montera-wykonawcy urządzeń i sieci teleinformatycznych, administratora sieci teleinformatycznej, serwisanta urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych, sprzedawcy sprzętu i usług komputerowych, specjalisty ds. utrzymania i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

   
   
Facebook