Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli tworzy, programy użytkowe i nadzoruje proces ich wdrażania. Język, którym posługuje się programista w procesie wytwarzania oprogramowania to zbiór określonych reguł, pozwalających na stworzenie gotowego programu. Technik Programista to informatyk, którego specjalizacja jest ukierunkowana na wiodącą dziś dziedzinę informatyki – programowanie. Z uwagi na wszechstronność w zakresie znajomości języków obowiązujących w świecie komputerów, obecnie jest to zawód cieszący się największym zainteresowaniem w branży IT z uwagi na dynamikę zarówno ewolucji myśli informatycznej, ale i tempa rozwoju gospodarki, której skala komputeryzacji jest dzisiaj nieporównywalna z minioną epoką.

Dzisiejszy programista to człowiek pracujący najczęściej w zaciszu biura wyposażonego w nowinki techniczne umożliwiające realizację całego procesu wytwarzania oprogramowania, od pomysłu do testów. Jednym z etapów pracy programisty jest proces wydobywania wymagań co wiąże się z podróżami i stałym kontaktem z klientem. Niewątpliwą zaletą tego zawodu jest możliwość pracy zdalnej, która umożliwia aktywność zawodową niezależnie od miejsca pobytu.

Potencjał w zawodzie Technika Programisty dostrzegają nie tylko dzisiejsi przedsiębiorcy ale również Ministerstwo nauki, rozwoju i cyfryzacji poprzez kampanię „Tworzenie gier jest fajniejsze niż granie”. Kampania jest promowana spotem:

 

W zależności od specjalizacji, programistów można podzielić na:

 • - programistów aplikacji, którzy zajmują się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących
     określone zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem,
 • - programistów systemowych, którzy rozwijają aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu
     komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki czy systemy zarządzania bazami danych,
 • - programistów specjalizujących się w tworzeniu aplikacji działających w środowisku WWW, np.
     gry internetowe,
 • - programistów aplikacji mobilnych, którzy tworzą np. oprogramowanie używane w telefonach
     komórkowych.

W czasie trwania nauki uczniowie nauczą się:

 • - podstaw informatyki
 • - projektowania stron internetowych (HTML wraz z CSS)
 • - podstaw projektowania grafiki komputerowej
 • - projektowania i administrowania bazami danych
    (język SQL)
 • - programowania aplikacji internetowych
    (język JavaScript i PHP)
 • - projektowania oprogramowania
 • - programowania obiektowego
 • - tworzenia aplikacji mobilnych i desktopowych

 

Podstawowym językiem obcym, którym będzie posługiwać się przyszły programista jest język angielski. Jako język dodatkowy uczniowie będą wybierać pomiędzy językiem niemieckim, a językiem rosyjskim.

W cyklu dydaktycznym uczeń zmierzy się z dwoma egzaminami zawodowymi. Pierwszy będzie dotyczył tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Drugi umożliwi uczniom sprawdzenie swoich sił w zakresie projektowania, programowania i testowania aplikacji. Uzyskanie pozytywnego wyniku w powyższych kwalifikacjach będzie równoznaczne z uzyskaniem tytułu Technika Programisty. Ponadto jeżeli uczeń zdecyduje się przystąpić do egzaminu z zakresu montażu i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, ma możliwość zdobycia dodatkowo tytułu Technika Informatyka.

Po ukończeniu tego kierunku absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • - przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją
     witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
 • - przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji
     internetowych,
 • - przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • - przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem UI,
 • - przedsiębiorstwach zajmujących się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D;

Dalsza ścieżka kształcenia obejmuje specjalistyczne szkolenia branżowe lub wyższe studia informatyczne. 

   
   
Facebook