TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY- 333906

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
3) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.p);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik organizacji reklamy

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik organizacji reklamy o specjalności grafik komputerowy może pracować w:

 • Agencjach reklamowych
 • Studiach grafiki reklamowej
 • Drukarniach
 • Prasie
 • Telewizji
 • Wydawnictwach
 • Internecie

Technik organizacji reklamy potrafi tworzyć:

 • foldery
 • plakaty
 • billboardy
 • animacje
 • strony internetowe
 • banery
 • efekty specjalne
 • wizytówki
 • czasopisma
 • albumy
   
   
Facebook