Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP - Waldemar Pawlak, doceniając osiągnięcia członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ZST-I ufundował społeczności szkolnej fantom reanimacyjny. Urządzenie to pozwoli uczniom i wszystkim pracownikom szkoły doskonalić umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

11 MARCA 2019 w auli Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu odbyły się VIII eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Konkurs skierowany był do uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Elbląga.

Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W Naszej szkole odbyły się zajęcia z technik poszukiwawczych. To kolejny element rozwijania zainteresowań członków Drużyn Pożarniczych w ZSTI. 

O ciężkiej i odpowiedzialnej pracy ratownika, opowiadała Dh. Karolina Gniadek, która należy do Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo- Ratowniczej OSP Gdańsk. Jest przewodnikiem fantastycznego psa Tashy, która w czasie zajęć pokazywała swoje umiejętności.

W dni 21 lutego 2019 uczniowie Kacper Bohdanowicz z 2a i Piotr Szala z 3c zdobyli 3 miejsce w Turnieju Obrony Cywilnej. 

Rywalizacja przebiegała w dwóch etapach. Na początku test wiedzy, drużyny z największą ilością punktów zakwalifikował się do etapu praktycznego. 

22 września 2018 reprezentacja Drużyn Pożarniczych z ZSTI wspólnie z Panią Anną Nowocień brała udział w uroczystym odsłonięciu pomnika 100-lecia w Milejewie. Uczniowie z klasy 4f i 3f godnie reprezentowali naszą szkołę. Część wspólnie ze strażakami zabezpieczała drogę w czasie trwania uroczystości. Dziewczyny z 3c pełniły wartę przy pomniku. 
To bardzo ważne wydarzenie dla całej gminy Milejewo, tym bardziej jesteśmy dumni, że mogliśmy w nim uczestniczyć i reprezentować Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych.
 
Anna Nowocień - opiekun Drużyny Pożarniczej
W sobotę 22 września 2018 uczniowie z klas 2c, 2b i 2d, którzy należą do Drużyny Pożarniczej w ZSTI uczestniczyli w pikniku zorganizowanym przez Sportową Szkołę Podstawową nr 3 w Elblągu. Wspólnie z Panem Grzegorzem Kołackim i Panią Anną Nowocień uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy. Młodzi sportowcy byli bardzo zainteresowani badaniem poszkodowanego, RKO z wykorzystaniem treningowego defibrylatora oraz sztucznymi ranami. 
To kolejny dzień szkoleniowy przyszłych strażaków i możliwość sprawdzenia swoich umiejętności.
 
Anna Nowocień - opiekun Drużyny Pożarniczej
   
   
Facebook