Technik elektronik to nowoczesny i bardzo ciekawy zawód przyszłości, stawiający nowe wyzwania i dający bardzo duże możliwości samorealizacji i satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest najbardziej dynamiczną gałęzią gospodarki. Pracodawcy poszukują absolwenta wyposażonego w wiele umiejętności i potrafiącego samodzielnie rozwiązywać różne problemy z działu elektroniki przemysłowej. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów. Technik elektronik zajmuje się konserwowaniem, instalowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji. Technik elektronik to zawód bez podziału na wąskie specjalności. Absolwent technikum elektronicznego to osoba przygotowana do pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i będąca w stanie szybko aktualizować wiedzę z niezwykle dynamicznej dziedziny, jaką jest elektronika. Technik elektronik może podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: elektrotechnika, elektronika, automatyka, robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.


Kwalifikacje :
E. 6. - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych. Instalowanie urządzeń elektronicznych. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych
E.20. - Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Użytkowania urządzeń elektronicznych. Obsługi urządzeń elektronicznych


Elektronik to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Jeśli zostaniesz elektronikiem, to droga do kariery rozwija się przed Tobą. Technik zawsze może zostać inżynierem magistrem i naukowcem, czego Wam absolwenci życzą Nauczyciele.

   
   
Facebook