Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL. 01, obsługa magazynów czyli:

- przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,

- monitorowania poziomu i stanu zapasów,

- obsługiwania programów magazynowych,

- prowadzenia dokumentacji magazynowej,

- monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

W trakcie nauki w szkole uczeń zapozna się z wiadomościami, umiejętnościami z zagadnień: Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy logistyki, organizowanie pracy magazynu, przechowywanie zapasów, przyjmowanie i wydawanie zapasów, zabezpieczenie majątku, obsługiwanie klientów i kontrahentów oraz językiem obcym zawodowym.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zakresie magazynier - logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskania wykształcenia średniego lub średniego branżowego (w szkole branżowej II stopnia)

Praca dla magazyniera-logistyka czeka dziś wszędzie w przedsiębiorstwach, instytucjach monopolowych, sektorze prywatnym.

Praktyczna nauka zawodu dla uczniów tej klasy odbywać się będzie w firmie Meble Wójcik sp. z o.o. w Elblągu. Pracodawca planuje objąć patronatem tę klasę.

   
   
Facebook