… czyli podstawy programowania w języku Python

O KURSIE:

Język Python jest aktualnie jednym z najczęściej używanych języków programowania. Jest językiem ogólnego zastosowania bez określonego paradygmatu. Jest prosty w stosowaniu i łatwy w nauczaniu. Nie można pominąć faktu, że jest językiem „ modnym”. Proste przykłady w języku Python można łatwo wykorzystywać na zajęciach z matematyki i fizyki. W ramach kursu zaprezentowane i omówione zostaną podstawowe struktury danych i konstrukcje sterujące języka Python. Wspólnie z uczestnikami kursu wykonane zostaną przykładowe programy.

27 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwóch wykładach, z zapowiadanej serii wykładów, realizowanych w formule telekonferencji z wykorzystaniem środowiska LYNC. Wykłady realizowane były w ramach Akademii Baz Danych IT Szkoły. W wykładach, które odbyły się na żywo, wzięło udział ok. 50 uczniów klas 2 i 3 o profilu Technik informatyk.

Procedura uzyskania dostępu do zasobów Microsoft Imagine Premium przez uczniów oraz nauczycieli biorących udział w Programie IT Szkoła.
 
1. Zarejestrowanie szkoły przez nauczyciela informatyki w Programie IT Szkoła (wykaz szkół zarejestrowanych w Programie jest dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/slist)

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy na ciąg dalszy wykładów w formule telekonferencji z wykorzystaniem środowiska LYNC.
Proponujemy dwa wykłady w ramach Akademii programowania i baz danych IT Szkoły:
 


27.02.2018 (wtorek)

  • 10.00-11.45 – mgr inż. Andrzej Ptasznik Świat w tabelach, czyli podstawy relacyjnego modelu danych
  • 12.00-13.45 mgr inż. Andrzej Ptasznik Kto pyta nie błądzi – podstawy zapytań w języku SQL

 Każdy z wykładów składa się z dwóch części po 45 min. W trakcie przewidziano przerwę ok. 15 min oraz czas na dyskusję.


Kurs zdalny dla nauczycieli - Tworzenie i organizacja baz danych w MSSQL Server 2016

O KURSIE:

Najnowsza edycja sztandarowego produktu bazodanowego firmy Microsoft MS SQL Server 2016 i 2017 wprowadza szereg nowym rozwiązań, które zmieniają spojrzenie na proces organizacji baz danych. W ramach kursu przedstawione zostaną podstawy relacyjnego modelu danych i języka SQL oraz podstawy zapytań. Omówione zostaną zasady projektowania i implementacji baz danych oraz wykorzystanie nierelacyjnych typów danych. Omówione i zaprezentowane zostaną nowe rodzaje tabel wprowadzone w ostatnich edycjach SQL Server. Szczegóły programu przestawione zostały w tabeli ramowego planu kursu.

Zespół Szkół  Techniczno-Informatycznych po raz kolejny przystąpił do projektu IT Szkoła autoryzowanego przez Polską Wszechnicę Informatyczną oraz Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Program IT Szkoła to największy polski program akademicki skierowany do wszystkich uczniów
i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Program studiów został stworzony również z myślą o innych niż uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestnikach, pragnących podwyższyć swoje kompetencje ICT w wybranych obszarach, w systemie pozaszkolnym, w trybie samokształcenia. W programie mogą uczestniczyć wszystkie osoby pragnące podwyższyć swoje kompetencje w zakresie teorii informatyki i zastosowań technologii informatycznych w otwartym systemie kształcenia ustawicznego.

Pomiar aktywności w poszczególnych kategoriach działań programu: kursach dla uczniów, wszechnicy informatycznej stacjonarnej, wszechnicy informatycznej online, konkursach IT, akademickich kołach naukowych pozwoli uzyskać dodatkowe punkty dla szkoły.

Ranking jest sporządzany w układzie ogólnopolskim oraz wojewódzkim dla wszystkich szkół zarejestrowanych w programie:

Nasza szkoła w rankingu wojewódzkim znajduje się na 5 miejscu.

Chcesz podwyższyć miejsce naszej szkoły w rankingu IT Szkoła zarejestruj się na stronie i dołącz do projektu!!!

http://it-szkola.edu.pl/rejestracja

Informacja o możliwości uzyskania indywidualnego autoryzowanego certyfikatu udziału w Programie IT Szkoła
http://it-szkola.edu.pl/certyfikat

Imienny certyfikat potwierdzający realizację kursów w ogólnopolskim programie IT Szkoła, autoryzowany przez Polską Wszechnicę Informatyczną oraz Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki jest oficjalnym dokumentem zaświadczającym o wykonanej pracy oraz zaangażowaniu w uzyskanie dodatkowych, zdobywanych poza obowiązkowym programem szkolnym, kompetencji w zakresie technologii informatycznych, jako studenta Programu IT Szkoła. Przy poszukiwaniu pracy, w razie potrzeby, certyfikat może stanowić dodatkowy atut, świadczący o zainteresowaniu posiadacza certyfikatu różnymi aspektami zastosowań technologii informatycznych oraz umiejętności ich wykorzystania dla celów samokształcenia.

 

Lista grup, do których należy się zapisać celem realizacji projektu:

Grupa: Klasy 1  /  rok nauki: 1
Identyfikator grupy (w celu przypisania uczniów do grupy): 2889-c2f5

Grupa: Klasy 2  /  rok nauki: 2
Identyfikator grupy (w celu przypisania uczniów do grupy): 288a-d887

Grupa: Klasy 3  /  rok nauki: 3
Identyfikator grupy (w celu przypisania uczniów do grupy): 288c-043b

Grupa: Klasy 4  /  rok nauki: 4
Identyfikator grupy (w celu przypisania uczniów do grupy): 2620-3dac

 

Więcej informacji u pani Izabeli Mroczkowskiej oraz na stronie: http://it-szkola.edu.pl/aktualnosci

Znalezione obrazy dla zapytania it szkoła

IT Szkoła to internetowy, otwarty program studiów e-learningowych
w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Program studiów został stworzony z myślą o wszystkich osobach, pragnących podwyższyć swoje kompetencje ICT w wybranych obszarach, w trybie samokształcenia w otwartym systemie kształcenia ustawicznego. Program adresowany jest do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z informatyką jak również do tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z tego zakresu. Poziom materiałów jest zróżnicowany. Ze względu na systematyczny rozwój zakresu proponowanych treści w portalu IT Szkoła NASK został zamieszczony pilotaż programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) skierowany również do szkół podstawowych.

W przygotowaniu materiałów do kursów i wykładów Programu IT Szkoła uczestniczą czołowi polscy wykładowcy informatyki z najlepszych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW PROGRAMU JEST BEZPŁATNE


Instytucją odpowiedzialną bezpośrednio za realizację Programu IT Szkoła jest Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa.
Partnerem merytorycznym programu jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

    Warszawska Wyższa Szkoła InformatykiWarszawska Wyższa Szkoła Informatyki

   
   
Facebook