Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2018 r.

W części pisemnej:

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

W części praktycznej:

 

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

 

 

L.p.

Oznaczenie

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

1.

A.22

Prowadzenie działalności handlowej

kalkulator prosty*

2.

A.26

Sprzedaż produktów i usług

reklamowych

kalkulator prosty*

3.

A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

kalkulator prosty*

4.

A.30

Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w procesach produkcji, dystrybucji

i magazynowania

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

5.

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi

podczas realizacji procesów

transportowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

6.

A.32

Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w jednostkach organizacyjnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

7.

E.20

Eksploatacja urządzeń

elektronicznych

kalkulator prosty*

8.

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń i

instalacji elektrycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

   
   
Facebook