WAŻNE INFORMACJE

 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (EPKwZ) oraz EGZAMINY ZAWODOWE (EZ)

Sesja czerwiec – lipiec 2021 (sesja Lato)

 

Nazwa zawodu

Symbol cyfrowy zawodu

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

klasa

Technik reklamy

(formuła 2019)

333907

PGF.07

 Planowanie przekazu reklamowego.

2g

Technik programista

(formuła 2019)

351406

INF.03

 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi 

 oraz bazami danych.

2c

Technik logistyk

(formuła 2017)

333107

AU.22

 Obsługa magazynów.

3c

Technik informatyk

(formuła 2017)

351203

EE.08

 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,

 urządzeń peryferyjnych i sieci.

 3a, 3b 

Technik elektryk

(formuła 2017)

311303

EE.05

 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn 

 i urządzeń elektrycznych

3d

Sprzedawca

(BS)

(formuła 2017)

522301

AU.20

 Prowadzenie sprzedaży

3e

Elektronik

(BS)

(formuła 2017)

742117

EE.03

 Montaż oraz instalowanie układów

 i urządzeń elektronicznych

3e

 
 
Pliki do pobrania:
 
- deklaracja ucznia/słuchacza/absolwenta - formuła 2019
 
 plik w wersji pdf - 2019   plik w wersji word - 2019
 
- deklaracja ucznia/słuchacza/absolwenta - formuła 2017 plik pdf plik word
 
 plik w wersji pdf - 2017  plik w wersji word - 2017
 
 
- Komunikat Dyrektora CKE - formuła 2019 (plik pdf)
 
- Komunikat Dyrektora CKE - formuła 2017 (plik pdf)
   
   
Facebook