data

kwalifikacja

czas

godzina

sala

11 stycznia 2021 – egzamin praktyczny

AU. 22, A.31

120 min

9.00

32

AU.32

120 min

13.00

104

E.20

180 min

13.00

14

A.30

120 min

16.00

15

12 stycznia 2021 - egzamin pisemny

AU.22, EE.03, E.07

60 min

10.00

32

EE.08

60 min

10.00

104

AU.32 , A.22

60 min

12.00

32

EE.09

60 min

14.00

104

13 stycznia 2021

A.27

180 min.

9.00

109

18 stycznia 2021

EE.09 (9 osób)

150 min

8.00

207

EE.09 (10 osób)

150 min

12.00

207

EE.09 (9 osób)

150 min

8.00

214

EE.09 (9 osób)

150 min

12.00

214

AU.29 (7 osób)

120 min

8.00

109

AU.29 (1 osoba)

120 min

12.00

109

21 stycznia 2021

EE.08 ( 6 osób)

150 min

8.00

107

EE.08 ( 6 osób)

150 min

12.30

107

EE.08 ( 5 osób)

150 min

17.00

107

22 stycznia 2021

EE.08 ( 6 osób)

150 min

8.00

107

EE.08 ( 6 osób)

150 min

12.30

107

 

Listy uczniów i sal egzaminacyjnych w gablocie szkolnej.

UWAGA – sale egzaminacyjne mogą ulec niewielkiej zmianie.

   
   
Facebook