WAŻNE INFORMACJE

 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (EPKwZ) oraz EGZAMINY ZAWODOWE (EZ)

Sesja czerwiec – lipiec 2021 (sesja Lato)

 

Nazwa zawodu

Symbol cyfrowy zawodu

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

klasa

Technik reklamy

(formuła 2019)

333907

PGF.07

 Planowanie przekazu reklamowego.

2g

Technik programista

(formuła 2019)

351406

INF.03

 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi 

 oraz bazami danych.

2c

Technik logistyk

(formuła 2017)

333107

AU.22

 Obsługa magazynów.

3c

Technik informatyk

(formuła 2017)

351203

EE.08

 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,

 urządzeń peryferyjnych i sieci.

 3a, 3b 

Technik elektryk

(formuła 2017)

311303

EE.05

 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn 

 i urządzeń elektrycznych

3d

Sprzedawca

(BS)

(formuła 2017)

522301

AU.20

 Prowadzenie sprzedaży

3e

Elektronik

(BS)

(formuła 2017)

742117

EE.03

 Montaż oraz instalowanie układów

 i urządzeń elektronicznych

3e

 
 
Pliki do pobrania:
 
- deklaracja ucznia/słuchacza/absolwenta - formuła 2019
 
 plik w wersji pdf - 2019   plik w wersji word - 2019
 
- deklaracja ucznia/słuchacza/absolwenta - formuła 2017 plik pdf plik word
 
 plik w wersji pdf - 2017  plik w wersji word - 2017
 
 
- Komunikat Dyrektora CKE - formuła 2019 (plik pdf)
 
- Komunikat Dyrektora CKE - formuła 2017 (plik pdf)

data

kwalifikacja

czas

godzina

sala

11 stycznia 2021 – egzamin praktyczny

AU. 22, A.31

120 min

9.00

32

AU.32

120 min

13.00

104

E.20

180 min

13.00

14

A.30

120 min

16.00

15

12 stycznia 2021 - egzamin pisemny

AU.22, EE.03, E.07

60 min

10.00

32

EE.08

60 min

10.00

104

AU.32 , A.22

60 min

12.00

32

EE.09

60 min

14.00

104

13 stycznia 2021

A.27

180 min.

9.00

109

18 stycznia 2021

EE.09 (9 osób)

150 min

8.00

207

EE.09 (10 osób)

150 min

12.00

207

EE.09 (9 osób)

150 min

8.00

214

EE.09 (9 osób)

150 min

12.00

214

AU.29 (7 osób)

120 min

8.00

109

AU.29 (1 osoba)

120 min

12.00

109

21 stycznia 2021

EE.08 ( 6 osób)

150 min

8.00

107

EE.08 ( 6 osób)

150 min

12.30

107

EE.08 ( 5 osób)

150 min

17.00

107

22 stycznia 2021

EE.08 ( 6 osób)

150 min

8.00

107

EE.08 ( 6 osób)

150 min

12.30

107

 

Listy uczniów i sal egzaminacyjnych w gablocie szkolnej.

UWAGA – sale egzaminacyjne mogą ulec niewielkiej zmianie.

 1. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019 nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019 r.

 2. Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r. należy złożyć do dnia 9 września 2019 r.

 3. Druk deklaracji dostępny jest w sekretariacie, a także znajduje się na stronie www.zsti.elblag.pl w zakładce Dla uczniówEgzaminy zawodowe (tutaj można też znaleźć wzór wypełnienia deklaracji, oznaczenia zawodów i kwalifikacji oraz ich pełne nazwy).

 4. Na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły znajduje się wzór wypełnienia deklaracji i inne informacje dla ucznia.

 5. Planowe kwalifikacje w sesji styczeń – luty 2020 r. to:

 • E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, dla kl. IV a, IV b technik informatyk
 • A.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej, dla kl. IV e   technik organizacji reklamy
 • E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych, dla kl. IV d technik elektronik
 • A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych, dla kl. IV c technik logistyk.
 1. Termin, o którym mowa w pkt. 2 dotyczy również uczniów/absolwentów zamierzających przystąpić po raz kolejny do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w tej sesji (z każdej, nawet nie wymienionej powyżej kwalifikacji).

 2. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 nastąpi w dniu 20 marca 2020 r.

 

Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2018 r.

 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.

A.26

d

19.06.2018 r.

14.00

32

1

2.

A.30

d

19.06.2018 r.

10.00

32

22

3.

E.07

d

19.06.2018 r.

10.00

32

2

4.

E.08

d

19.06.2018 r.

10.00

32

1

5.

E.12

d

19.06.2018 r.

10.00

104

58

6.

A.31

d

19.06.2018 r.

12.00

32

27

7.

E.13

d

19.06.2018 r.

12.00

104

44

8.

A.32

d

19.06.2018 r.

14.00

32

1

9.

E.05

d

19.06.2018 r.

14.00

32

13

10.

E.14

d

19.06.2018 r.

14.00

32

1

11.

E.24

d

19.06.2018 r.

14.00

32

5

 

 

Wewnętrzny harmonogram części praktycznej egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2018 r.

 

 

 L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma
(model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.

A.26

dk

25.06.2018 r.

12.00

214

11

2.

E.24

d

26.06.2018 r.

9.00

104

8

3.

A.31

d

26.06.2018 r.

9.00

104

37

4.

A.32

d

26.06.2018 r.

13.00

32

13

5.

A.30

d

26.06.2018 r.

16.00

104

34

6.

A.22

dk

27.06.2018 r.

9.00

214

6

7.

A.27

dk

28.06.2018 r.

9.00

214

3

8.

E.14

dk

28.06.2018 r.

16.00

214

10

9.

E.12

wk

28.06.2018 r.

8.00

107

6

10.

E.12

wk

28.06.2018 r.

12.00

107

6

11.

E.12

wk

28.06.2018 r.

16.00

107

6

12.

E.12

wk

29.06.2018 r.

8.00

107

6

13.

E.12

wk

29.06.2018 r.

12.00

107

6

14.

E.12

wk

29.06.2018 r.

16.00

107

6

15.

E.12

wk

30.06.2018 r.

8.00

107

6

16.

E.12

wk

30.06.2018 r.

12.00

107

6

17.

E.12

wk

30.06.2018 r.

16.00

107

6

18.

E.12

wk

01.07.2018 r.

8.00

107

1

19.

E.12

wk

02.07.2018 r.

8.00

107

6

20.

E.13

wk

02.07.2018 r.

12.00

110

6

21.

E.13

wk

02.07.2018 r.

16.00

110

6

22.

E.13

wk

03.07.2018 r.

8.00

110

6

23.

E.13

wk

02.07.2018 r.

12.00

110

6

24.

E.13

wk

02.07.2018 r.

16.00

110

6

25.

E.13

wk

03.07.2018 r.

8.00

110

6

26.

E.13

wk

03.07.2018 r.

12.00

110

4

27.

E.13

wk

03.07.2018 r.

16.00

110

5

28.

E.13

wk

04.07.2018 r.

8.00

110

6

29.

E.13

wk

04.07.2018 r.

12.00

110

5

30.

E.13

wk

04.07.2018 r.

16.00

110

6

31.

E.05

w

29.06.2018 r.

15.00

Z-8 (CKZiU)

3

32.

E.05

w

30.06.2018 r.

9.00

Z-8 (CKZiU)

3

33.

E.05

w

30.06.2018 r.

15.00

Z-8 (CKZiU)

3

34.

E.05

w

01.07.2018 r.

9.00

Z-8 (CKZiU)

2

35.

E.05

w

01.07.2018 r.

15.00

Z-8 (CKZiU)

2

Uwaga: Wykazy zdających w sesji czerwiec - lipiec 2018 r. znajdą się wkrótce w gablocie na parterze szkoły.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2018 r.

W części pisemnej:

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

W części praktycznej:

 

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

 

 

L.p.

Oznaczenie

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

1.

A.22

Prowadzenie działalności handlowej

kalkulator prosty*

2.

A.26

Sprzedaż produktów i usług

reklamowych

kalkulator prosty*

3.

A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

kalkulator prosty*

4.

A.30

Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w procesach produkcji, dystrybucji

i magazynowania

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

5.

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi

podczas realizacji procesów

transportowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

6.

A.32

Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w jednostkach organizacyjnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

7.

E.20

Eksploatacja urządzeń

elektronicznych

kalkulator prosty*

8.

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń i

instalacji elektrycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 1. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty nastąpi w dniu 23 marca 2018 r.

 2. Osoby, które przystąpiły do egzaminu w sesji styczeń – luty 2018 r. i nie zdały części pisemnej lub praktycznej, albo nie zdały obu jego części, mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie także w sesji czerwiec – lipiec 2018 r.

 3. Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2018 r. należy złożyć do dnia 30.03.2018 r.

   
   
Facebook